Investeren in landbouwgrond in Uruguay

Wilfred Morren van 1 tot 11 juni in Nederland
Uruguay-West Uruguay-Carmelo-819

Onze begeleider voor Uruguay in juni in Nederland

Uruguay is om meerdere redenen een interessant land om te investeren in landbouwgrond. De landbouw in Uruguay is goed ontwikkeld, investeringen zijn veilig en bieden een aantrekkelijk rendement vanwege gunstige hectareprijzen. Er is een betrouwbaar en goed functionerend kadaster met bescherming van het privaat eigendom. Ook is er een goed functionerend register ter bescherming van pachtovereenkomsten. Voor de pachtinkomsten zijn er vlotte kapitaalstromen van en naar Nederland.

Onze begeleider Wilfred Morren is van 1 tot en met 11 juni in Nederland (overigens afhankelijk van de coronamaatregelen). Indien geïnteresseerd om te investeren in Uruguay, belt u dan om een vrijblijvende afspraak met Wilfred te maken.

Forse grondprijsdaling

De grondprijzen zijn ongeveer de helft gedaald ten opzicht van 5 jaar geleden. Deze daling is gevolg van lagere sojaprijs en het feit dat Argentijnen niet langer kunnen kopen.

- akkergrond tussen 5.000 en 7.500 USD/ha

- weidegrond tussen 2.000 en 4.500 USD/ha

- bosbouw tussen 3.000 en 4.500 USD/ha (afhankelijk van houtopstand en locatie)

De markt voor pacht is transparant en competitief

- akkergrond 160 - 300 USD/ha (de prijs wordt meestal in kg soja vastgesteld en beweegt dus mee met de internationale prijzen)

- weidegrond 40 - 80 USD/ha

Landbouw is hier van hoge kwaliteit door de beschikbaarheid van productieve grond en ruim voldoende neerslag. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot een grote toename van het aantal akkerbouwbedrijven. Tegelijkertijd kan door de inzet van innovatieve technologie en kennis nog een goede stap vooruit worden gezet in de opbrengsten. Kansen zijn er in akkerbouw, veehouderij, bosbouw, fruitteelt, noten en andere meerjarige teelten. Er zijn professionele loonbedrijven die in opdracht van investeerders grond bewerken.

Investeringen zijn mogelijk vanaf 500.000 USD en hoger. Rendement uit pacht is 3 - 5 %, bij huidige prijzen voor soja en vlees.

Weinig belemmeringen, voornamelijk export

Uruguay hanteert geen exportheffingen, bestemmingsplannen of andere beperkende regelgeving voor de landbouwer. Wel wordt er gewerkt met I&R, vruchtwisselingsplannen en andere technische regelgeving met het oog op de exportpositie. 90 % van de primaire landbouwproductie is voor de export. Belangrijkste handelspartners zijn China, Brazili├ź en andere Aziatische landen. Sinds 1 maart 2020 is er een regering die pro-landbouw is en de komende jaren inzet op het verbeteren van rendement voor landbouwers door verlagen van tarieven en verbeteren van internationale afzetmogelijkheden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in Uruguay te investeren?

Neemt u contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak met Wilfred Morren. Hij is beschikbaar voor afspraken van 1 - 11 juni. Bel met ons kantoor 0528 - 39 11 11 of stuur een e-mail.

Wilfred Morren
Wilfred Morren

Over Wilfred Morren

Sinds 2009 woonachtig en werkzaam in Uruguay. Hij is actief als bemiddelaar bij aankoop en het beheer van landbouwgrond. Die bemiddeling kan betrekking hebben op boerderijen waarop actief gewerkt en geleefd wordt, maar ook op landbouwkavels als investering. Het doel van de bemiddeling is te ondersteunen bij het eerste bezoek aan Uruguay, bij de aankoop en financieringsbegeleiding als ook met de daaropvolgende verpachting van de grond. Wilfred is werkzaam voor heel Uruguay.

Naar aanbod Uruguay